המאגר מכיל מאמרים, פסקי דין – בנוסח מלא בלוויית תמצית, הנחיות והחלטות הרשויות שפורסמו בכל חוברות מקרקעין במשך השנים, וכן הוא כולל את כל החקיקה הרלוונטית לתחומי העיסוק של המאגר.

 

Description in English

Included in this database are articles, legislation and full text judgments on issues relating to land law, real property taxation and zoning. Also available are guidelines and decisions by the Israel Land Authority and relavant bodies. 

Articles from "mekarkein" journal are also available in full text.

Subject: 

Access remarks: 

לקהילת אוניברסיטת תל אביב בלבד

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>