מאגר ניתן למצוא קובצי נתונים הכוללים סקרי דגימה, סקרים מקומיים, מפקדי אוכלוסין ונתוני מיקרו. המקורות העיקריים לנתונים הם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המוסד לביטוח לאומי, מכוני מחקר, חוקרים באוניברסיטאות ומשרדי הממשלה.

מילות מפתח: נתוני מיקרו על החברה והכלכלה בישראל.

Subject: 
Sociology & Anthropology
Education
Public Policy
Political Science and Diplomacy
Covering period years: 
מסוף שנות ה- 70
Provider: 
האוניברסיטה העברית
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive