במיזם פא"ר - "פתיחת אוצרות רוח" - מציעה האוניברסיטה הפתוחה גישה חופשית למאות ספרים מ-50 קורסים אקדמיים. הספרים מוצגים בפורמט אלקטרוני מלא, עם מעטפת פדגוגית וטכנולוגית עשירה, שבאמצעותה יכולים הקוראים לדפדף בספר, לקבוע את תצוגת הקריאה הנוחה להם, לחפש טקסטים בתוך הספר ועוד. בקרוב יוכלו הקוראים גם להוסיף הערות אישיות וציבוריות על גבי הספרים.

הספרים האלקטרוניים הם העתק מדויק של הספרים המודפסים הקיימים של האוניברסיטה הפתוחה.

Subject: 
Remarks: 

הגישה לספרים מצריכה רישום של המשתמש לצורך הזדהות במערכת אך אפשרית לכולם ללא תמורה כספית.

Provider: 
האוניברסיטה הפתוחה
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive