מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית הוא מפעל המחקר של האקדמיה ללשון העברית. תכליתו להציג את אוצר המילים של העברית בגלגוליו במהלך תולדותיו, היינו להציג כל מילה עברית בהתפתחות צורתה, בגלגולי הוראותיה ובהקשריה למן הופעתה הראשונה בספרות הכתובה ואילך.

 

Subject: 
Hebrew language & Literature
Hebrew Culture Studies
Access remarks: 

Access restricted to TAU community via Automatic Proxy

Provider: 
האקדמיה ללשון העברית
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive