אתר המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית כולל תרגום של כל תקני החשבונאות הבינלאומיים ושל הפרשנויות הבינ"ל, בהתאם לשינויים שחלו בתקנים ובפרשנויות אלה, תקינה ישראלית (תקנים וההבהרות שפרסם המוסד לתקינה), מאמרים ופרסומים בנושא. בנוסף, יש באתר גישה לטקסט המלא של "תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים" מתורגמים לעברית.

מילות מפתח: חשבונאות, כלכלה, מימון.

Subject: 
Accounting & Finance
Covering period years: 
משתנה
Provider: 
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive