המאגר כולל יותר מ-2,600,000 מיליון פסקי דין והחלטות בכל הערכאות, עשרות אלפי תקצירי פסיקה וחקיקה ראשית ומשנית המתעדכנת מדי יום ביומו. 
דינים ועוד מעמיד לרשותכם מאגרים מלווים הכוללים החלטות של גופים שונים ובהם שמאי מכריע, ועדות ערר לתכנון ובנייה וכן הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, דיוני ועדות הכנסת ועוד. 
 
Description in English
 
The Database includes over 2.6 million cases and judgements in all jurisdiction of the Israeli legal system, Thousands of case summeries and Israeli legislation. The database also holds unique materials such as planning committee appeal decisions and the protocols of the knesset committees.
 
Subject: 
Law
Labor Studies and Labor Law
Access remarks: 

לקהילת אוניברסיטת תל-אביב בלבד

Provider: 
חשבים
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive