28 כרכים, כולל כל הדינים וההלכות, תרי"ג מצוות, תקנות ומנהגים. כל הכללים והמונחים התלמודיים וההלכתיים.

Subject: 
Hebrew Culture Studies
Remarks: 

כלול גם בתקליטור פרויקט השו"ת החל מגירסה 10
האנציקלופדיה עדיין לא הסתיימה.

Access remarks: 

לעבודה מהבית מומלץ להשתמש בכתובתי:
http://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://www.responsa.co.il/loginform.aspx

Provider: 
אוניברסיטת בר אילן
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive