חקיקה ופסקי דין בתחום המיסים, כולל מאמרים מכתב העת מיסים, פרשנות, אמנות מס וחוזרים של רשות המיסים.

במאגר גם מספר ספרים בענייני מיסים בטקסט מלא כמו מס הכנסה של אמנון רפאל ומס ערך מוסף של פוטשובצקי. 

 

Israeli cases and legislation on taxation. full text articles published in "missim" journal. 

Also available commentary, tax treaties and the Israeli tax authority guidelines.

Full text books on taxation, such as Amnon Refael on income tax and Putshoveski on VAT. 

Subject: 


Economics
Taxation
Provider: 
הוצאת רונן
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>