בארכיון הציוני יש מגוון של אוספים המשקפים את העשייה הציונית לאורך השנים: מאות אלפי תיקים שבהם מכלול ההתלבטויות, הזיכרונות, ההתכתבויות, הפרוטוקולים וההחלטות, של התנועה הציונית והיישוב בארץ ישראל, לזרמיהם השונים. לצד אלו אוצר הארכיון אוספים מקיפים של תצלומים, מפות, כרזות, הקלטות ופריטים מוזיאלים, המשקפים את המקומות, הנופים, העשייה היצירתית והקולות של הקמת מדינה.

Subject: 
Jewish History
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive