מפעל זה הוא חלק ממפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל, ומטרתו היא לקבץ יחדיו את מירב כתבי היד התלמודיים הפזורים בספריות שונות ברחבי העולם. האתר מגיש לקורא את צילום כתבי היד המקוריים. לפי שעה מותקנים בו צילומי כתבי יד של המשנה והתלמוד בבלי. בכל כתבי היד ניתן לאתר כל מקום בתלמוד הבבלי (לפי מסכת, דף ועמוד) וכל מקום במשנה (לפי מסכת ,פרק ומשנה). בעתיד יותקנו גם כתבי יד של התלמוד הירושלמי, מדרשי ההלכה ומדרשי האגדה.

Subject: 
Hebrew Culture Studies
Provider: 
החוג לתלמוד באוניברסיטה העברית בירושלים ובית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive