במאגר כלולים מסמכים ממוסדות שונים של האיחוד הארופי, ושל המדינות החברות, והמוסדות הקשורים אליו.

המסמכים הם מסוגים שונים כמו אמנות, חקיקה, פסיקה, הנחיות ליישום במדינות החברות, הפניות לחקיקה של המדינות הקשורה למשפט אירופי, מסמכים שפורסמו בעיתון הרישמי של האיחוד האירופי (סדרה C), מסמכי EFTA ועוד.
​בנוסף ניתן במאגר לעקוב אחרי שלביי החקיקה מהצעת החוק ועד לסיום תהליך החקיקה.

Subject: 
Law
European Union
Covering period years: 
1951 - current
Access remarks: 

Free

Provider: 
European Union
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>