המאגר כולל נתונים על תרופות שאושרו לשיווק ושימוש במדינת ישראל על ידי אגף הרוקחות במשרד הבריאות, ניתן פרוט של ההתוויות המאושרות לשימוש בתרופות, האם הן מצויות בסל-התרופות, תקופת הרישיון לשיווק ועוד 

Subject: 
Medicine
Access remarks: 

פתוח לכל

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive