מילון ספיר הוא מילון אינציקלופדי עברי.

מילון ספיר מבוסס על המילונים השונים שיצאו בהוצאת איתאב, כשחוט השדרה שלו הוא מילון ספיר האנציקלופדי בן שלושה כרכים, מילון ספיר למילים ומונחים לועזיים, מילון  המקרא, לשון ראשון ולא פחות חשוב - מעות, אגרון הכלכלה הניהול והעסקים, שרכש מוניטין בין אנשי המקצוע בתחומים אלה ועוד.  כל המילונים הם פרי עמלם של עשרות בעלי מקצוע בתחומים שונים ומגוונים , כגון גאוגרפיה, כימיה, כלכלה, מחשבים, תקשורת וכדומה שעמלו על המילון שנים רבות ונעזרו במגוון רחב של מקורות מהימנים.

Subject: 
Interdiciplinary-Arts and Humanities
Multidisciplinary - Social Sciences
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive