אוסף מקיף של חומרים העוסקים בעבדות בארצות הברית ובמרחב דובר האנגלית, כולל כל החקיקה הרלוונטית של המושבות והמדינות בארצות הברית, חקיקה פדראלית הנוגעת בעבדות וכן פסיקה פדראלית ומדינתית בנושא, כמו גם חומרים ראשוניים וספרות. 

 

This HeinOnline collection brings together a multitude of essential legal materials on slavery in the United States and the English-speaking world. This includes every statute passed by every colony and state on slavery, every federal statute dealing with slavery, and all reported state and federal cases on slavery. 

Subject: 
Law
General History - Modern
General History-USA
Access remarks: 

TAU community only

Provider: 
HeinOnline
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>