המאגר כולל  כ 30 מדריכים  (Manuals) ואנציקלופדיות בתחומים משפטיים שונים. כולל International Encyclopedia of Laws.

כל מדריך מאפשר סקירה של המצב המשפטי הרלוונטי לפי מדינות שונות. 

בין הנושאים: חברות, פלילי, דיני אנרגיה, איכות הסביבה, בינלאומי פרטי ועוד.

Subject: 
Law
Access remarks: 

TAU Community Only

Provider: 
Kluwer
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>