'אוצר החכמה' הינה הספריה היהודית הדיגיטלית הגדולה בעולם, המכילה למעלה מ-93,800 ספרי יהדות, הסרוקים דף אחר דף בצורתם המקורית.
​אוצר החכמה' הינה הספריה הממוחשבת המקיפה ביותר של ספרים בכל תחומי היהדות, מראשית הדפוס ועד ימינו אנו. גולת הכותרת של 'אוצר החכמה' היא מנוע החיפוש המשוכלל, (המושתת על טכנולוגיית OCR עם רמת דיוק גבוהה מאוד), המאפשר נגישות מירבית לתוכן הספרים ע"י הקלדת מילה אחת או רצף מילים.

* כולל גישה למודול "מפרשי האוצר".

Subject: 
Hebrew Culture Studies
Jewish History
Provider: 
אור החכמה
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>