מאגר מקיף אודות בוררות בינלאומית, כולל פסקי בוררות ממדינות שונות ומה (ICC (International chamber of commerce, חקיקת בוררות במדינות שונות, מאמרים ופרשנות וחומרים ראשוניים נוספים. 

Subject: 
Law
Access remarks: 

TAU comunity via remote access

Provider: 
Kluwer
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>