המאגר כולל 120 ספרים בנושאי קניין רוחני, ממשק חיפוש לפי מדינות, פסקי דין מהמשרד האירופאי לפטנטים וכן פסקי דין בנושא קניין רוחני מארצות הברית,  בממשק חיפוש וכלי עבודה מתקדמים. 

Subject: 
Law
Provider: 
Kluwer
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>