מאגר עשיר של הצגות עצמאיות מצולמות מכל התקופות והסגנונות. המאגר ממשיך להתעדכן כל הזמן, במטרה להפוך לפלטפורמה הדיגיטלית המרכזית עבור הקהל של תיאטרון הפרינג' וכן ליצור בסיס לשימור הזכרון של התחום.

Subject: 
Film/Video databases
Theatre
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>