מסד הנתונים הקודיקולוגי של מפעל הפלאוגרפיה העברית, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. נוסד ביוזמתו של מלאכי בית-אריה על סמך הנתונים שתועדו על ידי צוות מפעל הפלאוגרפיה העברית לדורותיו. הוא כולל את כל כתבי-היד בכתב עברי ובהם ציון תאריך מפורש או ציוני שמות מעתיקים ללא ציון תאריך; כל תכונותיהם החומריות הנראות לעין והמְדידות תועדו במקומות שמירתם. המאגר מעמיד לרשות המשתמשים בכתבי-יד כלי לזיהוי מוצא כתב-היד ולאומדן תקופתו.

Subject: 
Print and Book History
Hebrew Culture Studies
Jewish History
Language & Linguistics
Hebrew language & Literature
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>