שווה ערך הוא מאגר ידע פתוח ונגיש לקהילת המחקר בישראל, לאנשי מקצוע, לקהילת המוגבלות ולכלל הציבור. מטרתו להנגיש את הידע הקיים בתחום לימודי המוגבלות ולתמוך בקידום הידע והמחקר בתחום.

Subject: 
Multidisciplinary - Social Sciences
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>