המאגר כולל נתונים על תרופות שאושרו לשיווק ושימוש במדינת ישראל על ידי אגף הרוקחות במשרד הבריאות, ניתן פרוט של ההתוויות המאושרות לשימוש בתרופות, האם הן מצויות בסל-התרופות, תקופת הרישיון לשיווק ועוד 

Subject: 
Medicine
Access remarks: 

פתוח לכל

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>